Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a testování

Nezařazené
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a testování  Tímto čestně prohlašuji, že mé dítě:  Jméno a příjmení:………………………………………………………………… Rok narození:…………………………  nejeví známky akutního onemocnění (např. teplota, respirační potíže, průjem atd.) a že mu lékařem nebo jiným zdravotním ústavem nebylo nařízeno karanténní opatření a v předcházejících 14 kalendářních dnech nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním nebo virovým onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Dále prohlašuji, že mé dítě splňuje státem stanovené podmínky pro absolvování tréninku a že: ·  a)osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo ·  b)osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo ·  c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň…
Zobrazit více

PRAVIDLA VSTUPU

Nezařazené
Všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokážou, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky: osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, neboosoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, neboosoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,…
Zobrazit více