PDF – ke stažení

Ing. Eva Zátopková, U Kostelíčka 1977, 75301 Hranice, IČO: 74324250

PROHLÁŠENÍ

Plavání kojenců a batolat – PLAVÁČEK

Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………….

Datum narození………………………………………………………………………………….

Rodné číslo………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení rodičů…………………………………………………………………………

Bydliště………………………………………………………………………………………….

Telefon…………………………………………………………………………………………..

Zdravotní stav dítěte: potvrzení od lékaře:

Potvrzuji, že jsem byla seznámena s pokyny pro účastníky kurzu plavání a svým podpisem stvrzuji, že se jimi budu řídit.

V případě nedodržení těchto pokynů, beru na vědomí, že můžu být z kurzu plavání vyloučen(a) a náklady na výcvik, které jsem uhradila mi nebudou navráceny.

Při pobytu a pohybu v bazénových prostorách (vstupní hala, herny, šatny, sprchy, bazén), zodpovídám sám(a) za bezpečnost svého dítěte (dětí). Děti se v těchto prostorách bez doprovodu rodičů nesmí pohybovat samostatně – hrozí nebezpečí úrazu.

Dále svým podpisem stvrzuji, že jsem byla seznámena s pokyny pro účastníky kurzu, ale především s provozním řádem Plavecké školy Lumíra Zátopka.

Kurzovné je nevratné.

V:…………………….. Dne:………………………

Podpis účastníka ( zákonného zástupce) :……………………………..