Plavecké tábory- aktualizace ohledně testování

AKTUALITY

Vážení rodiče,

 snad se nám již nebude nic měnit a tak můžeme dát konečně vědět, jak to bude s tábory a testováním.

Příměstské tábory nejsou ve vládním opatření nijak omezeny a platí pro ně tedy obecná pravidla pro využívání vnitřních sportovišť.

Každý účastník tedy přinese Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a testování, které naleznete na našich stránkách v tomto odkazu: Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a testování

Každý návštěvník musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19  !!!!

  • a)osoba absolvovala  nejdéle  před  7  dny  RT-PCR  vyšetření  na  přítomnost  viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b)osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami  POC  test  na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • c)  osoba  byla  očkována  proti  onemocnění  covid-19  a  doloží  národním  certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn  v  seznamu  uznaných  národních  certifikátů  na  internetových  stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  • d)osoba  prodělala  laboratorně  potvrzené  onemocnění covid-19,  uplynula  u  ní  doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • e)osoba  ve škole  nebo  školském  zařízení  absolvovala podle  jiného  mimořádného opatření  Ministerstva  zdravotnictví nejdéle  před  72  hodinami  test  nastanovení přítomnosti  antigenu  viru  SARS-CoV-2,  který  je  určen  pro sebetestování  nebo povolený  Ministerstvem  zdravotnictví  k  použití  laickou  osobou,  s  negativním výsledkem,  tato  skutečnost  se  dokládá čestným prohlášením,  resp.  čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Zápis do kurzu Zdokonalováček

AKTUALITY

  začínáme v úterý 7.9.2021 16.00-17.00 hod.   / cena: 1800 Kč za 15 lekcí

Začínáme : ve středu 1.9.2021  16.00- 17.00 hod. / cena: 1800 Kč za 15 lekcí

              sraz dětí v 15.45 hodin ve vestibulu plovárny

Přihlášky zasílejte prostřednictvím formuláře na našich stránkách v sekci přihláška.

Pokud jste nestihli zápis, je možnost se do kurzu přihlásit i v jeho průběhu.

Zápis do kurzu Námořníček

AKTUALITY

Každý čtvrtek (pokročilí) a středu (začátečníci) 

Začínáme : ve středu 1.9.2021  16.00- 17.00 hod. ZAČÁTEČNÍCI  / cena: 1800 Kč za 15 lekcí

                    ve středu 1.9.2021 17.00-18.00 hod. ZAČÁTEČNÍCI  / cena: 1800 Kč za 15 lekcí

 ve čtvrtek 2.9.2021 POKROČILÍ   / cena: 1800 Kč za 15 lekcí

              sraz dětí v 15.45 a 16.45 hodin ve vestibulu plovárny

Přihlášky zasílejte prostřednictvím formuláře na našich stránkách v sekci přihláška.

Pokud jste nestihli zápis, je možnost se do kurzu přihlásit i v jeho průběhu.

Těšíme se na Vás.

S dětmi, které nedoplavaly kurz z důvodu covid19, automaticky počítáme na další kurz.  Neodchozené lekce převádíme na září. Nemusíte se přihlašovat.

Technické problémy

AKTUALITY

Velice se omlouváme, ale vzhledem k technickým problémům, které Plovárna má. Nejsme schopni kurzy otevřít již od středy, jak jsme plánovali. Velice nás to mrzí. Proběhnou tedy lekce kroužků až od příštího týdne. Zbytek lekcí Vám převedeme na měsíc září.


Zdokonalováček úterý 22.6 a 29.6.2021

Zdokonalováček středa 23.6, 30.6.2021

Námořníček středa  23.6, 30.6.2021

Námořníček čtvrtek 24.6.2021

Časy kroužků se nemění, lekce proběhnou od 16.00 do17.00hod.

PRAVIDLA VSTUPU

Děkujeme za pochopení Plavecká škola Hranice

Zahájení provozu odpoledních plaveckých kurzů pro děti. Zdokonalováček a Námořníček

AKTUALITY

rádi bychom Vám oznámili zahájení provozu odpoledních plaveckých kurzů pro děti. Zdokonalováček (úterý a středa) Námořníček (středa a čtvrtek) v období měsíce června.


Zdokonalováček úterý22.6 a 29.6.2021

Zdokonalováček středa 16.6, 23.6, 30.6.2021

Námořníček středa 16.6, 23.6, 30.6.2021

Námořníček čtvrtek 17.6 a 24.6.2021

Zbytek lekcí Vám převedeme na měsíc září.

Vzhledem k možnosti technických problémů, je možné, že se začátek plavání může ještě pozměnit. V takovém případě, bychom vás informovali na našich webových stránkách plaveckaskolahranice. 

Omlouváme se za komplikace a doufáme, že vše proběhne ve stanovených termínech, jak jsme se domluvili s vedením Plovárny.

PRAVIDLA VSTUPU

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem a přáním hezkého dne Plavecká škola Hranice