Plavání kojenců od 3 měsíců do 1 roku ve slané vodě

Plavání novorozenců a kojenců probíhá od 3 měsíců ve slané vodě pod vedením školené instruktorky. Podmínkou tohoto plavání je prodělání základního očkování.
Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku dětí a zkušenosti.
Lekce trvá 30 min.

Mírně slaná voda je přirozeně antiseptická, likviduje organismy, které jsou v běžné chlorované vodě. Tato voda léčí kožní onemocnění (jako atopický ekzém, lupenka), nevysušuje a nedráždí oči, odstraňuje nepříjemný zápach z chloru, nezpůsobuje pálení očí a i lidé nebo děti trpící astmatem mohou v této vodě plavat bez problémů.

Přínosy plavání pro nejmenší:

rozvoj motorických schopností
prevence před utonutím, získání pocitu bezpečí ve vodě a zároveň respektu z ní
získání správných návyků ve vodním prostředí
začlenění do skupiny, společnosti
schopnost následovat příklad, učení se
schopnost přijmout jinou než rodičovskou autoritu
rozvoj komunikačních dovedností
sebedůvěra, nezávislost na okolí i rodičích

informace na tel: 724 113 334 , 728 734 171

www.plaveckaskolahranice.cz

E-mail : zatopekl@seznam.cZ

 zápis proběhne : 11.2.2020 ve 14.00 hod. ve vestibulu Plovárny Hranice