Jedná se o plavání dětí s rodiči pod vedením školeného instruktora. Plavání probíhá v malém bazénku s hloubkou 80cm, 5x10m teplota cca 30˚C a v relaxačním bazéně s hloubkou 1,25m a s teplotou vody kolem cca 30˚C. Plaveme ve skupinkách  5-10 maminek s dětmi. Působení skupinky dětí provádějící stejné úkony má kladný vliv na výsledky jednotlivce. Doba jedné lekce je 60 min.,

Jde nám především o to, aby si děti osvojili kladný vztah k vodnímu prostředí a na plavání se těšili a měly z pohybu ve vodě radost.

Kurzy jsou vedeny zábavnou a hravou formou s cílem vybudovat kladný vztah dítěte k vodnímu prostředí. Všechny naše instruktorky plavání pro nejmenší jsou držitelkami osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pro instruktory kojenců, batolat a dětí předškolního věku .

Přínosy plavání pro nejmenší:

* Kurzy plavání napomáhají v psychomotorickém vývoji batolat, kojenců i starších dětí.

* Plavání dětí má kladný vliv na zdraví, otužování, dýchání, podpůrný aparát, trávení a spánek dítěte.

* Prevence před utonutím.

* Schopnost následovat příklad, učit se, rozvíjet komunikační dovednosti.

* Dochází také k prvnímu navazování sociálních kontaktů, začlenění do skupiny, společnosti.

* Prohloubení vztahu rodič-dítě.

 

PLAVEME PO-PÁ

DĚTI 3M-1 ROK OD 8.00-18.00

DĚTI 1-2 ROKY OD 8.30-11.00

DĚTI 2-4 ROKY OD 8.00-12.30