Zdokonalováček

Pořádáme plavání dětí od 6 do 14 let, každé úterý od 16.00 do 17.00.

Zdokonalováček je určen pro začátečníky i pokročilé. Jde o všestranný výcvik techniky a vytrvalosti zaměřen na zdokonalení dětí v  plavání, které obohacujeme hrami a soutěžemi ve vodě. Děti jsou rozděleny do tří družstev dle dovednosti v plavání, každá skupina je vedena školeným instruktorem plavecké školy.

Zdokonalováček-pokročilí

Každou středu od 16.00 do 17.00.

Plavání dětí od 7 let, které již mají zvládnuté plavecké styly( kraul, znak, prsa) a jsou schopny bez nadlehčovacích pomůcek přeplavat 50 metrů jedním plavecký stylem.

 


               

Přihlášky zasílejte prostřednictvím formuláře na našich stránkách v sekci přihláška.

Pokud jste nestihli zápis, je možnost se do kurzu přihlásit i v jeho průběhu. 

Těšíme se na Vás.