Plavání rodičů s dětmi od 1-2 let

Jedná se o plavání dětí s rodiči pod vedením školeného instruktora. Plaveme ve skupinkách po pěti maminkách s dětmi. Působení skupinky dětí provádějící stejné úkony má kladný vliv na výsledky jednotlivce. Doba jedné lekce je 30 min., stále je však rozhodující momentální nálada dítěte. Cílem plaveckých dovedností v tomto věku není  opravdové stylové plavání. Děti dosud nezvládají lokomoci ani koordinaci pohybů a tudíž nemohou zvládnout náročné plavecké techniky. Proto tedy není žádoucí, aby se rodič už v tomto období zaměřil na výsledky a výkony dětí a opomněl hlavní podstatu plavání kojenců a batolat a to, že jde především o získání kladného vztahu k vodě a potlačení strachu z vody.

Mělo by nám jít především o to, aby si děti osvojili kladný vztah k vodnímu prostředí a na plavání se těšili a měly z pohybu ve vodě radost.

Význam plavání s dětmi

Velký význam plavání je spatřován ze zdravotního hlediska. Pravidelné otužování je prevencí před onemocněním, dítě se lépe přizpůsobuje vnějším podmínkám. Podráždění pokožky chladnou vodou způsobí zúžení cév a snížení tepelného výdeje, organismus je pak nucen zvýšit aktivitu k produkci tepla. Následuje zvýšení oběhu krve a lepší prokrvení kůže, což příznivě působí na látkovou výměnu. Přiměřenou námahou je příznivě ovlivňován srdečně-cévní systém. Pravidelným pohybem dochází k zesílení srdce a zvětšení srdečních komor. U plavajících dětí v kojeneckém věku je počet pulsů za minutu o deset až dvanáct menší než u neplavajících, což svědčí o výborném stavu srdeční svaloviny. Správnou technikou dýchání při plavání a cvičení dochází ke zvýšení vitální kapacity plic, pružnosti a rozpínavosti hrudního koše. Objem plic je u plavajících dětí v kojeneckém věku o deset až patnáct procent větší než u neplavajících.

Pobyt ve vodě uspokojuje také psychické potřeby dítěte a umožňuje jeho rychlejší pohybový vývoj, současně příjemně unavuje a podporuje chuť k jídlu. Vlivem aktivní činnosti dolních končetin ve vodě se zlepšuje střevní peristaltika a děti tak mají menší problémy s bolestmi bříška. Pohyb ve vodě také napomáhá odstranění různých nedostatků a vad držení těla, jelikož celý podpůrný aparát je nadlehčován a vlivem plavání rovněž zesilují zádové svaly, které udržují správné zakřivení páteře.

Návštěvou kurzu plavání dochází u spousty dětí k prvnímu navazování sociálních kontaktů se svými stejně starými vrstevníky. Je nutné brát zřetel na to, že se dítě nachází v novém prostředí, kde se pohybuje mnoho lidí, které dítě nezná. Zvuk se ve velkém prostoru rozléhá. Důležité je dětem ponechat prostor, aby se s novým prostředím pomalu seznámily.

Období stagnace

V této fázi vývoje může nastat období stagnace. Je to doba, kdy se nám zdá, že dítě nedělá nic nového, stagnuje. Přestává dělat úkony, které zná a umí. Důvodem je, že se dítě potřebuje soustředit na jinou věc, kterou si teď vybralo samo. Je třeba si uvědomit, že jde o přirozený způsob vývoje. K překonání tohoto období je potřeba hodně tolerance. Dítě k ničemu nenutíme, činnost nabízíme a motivujeme. Po různě dlouhé době se dítě k dovednosti vrátí s takovou obratností, že nás překvapí.

 

Těšíme se na Vás.

PLAVEME PO-PA

DĚTI 3M-1 ROK OD 8.00-18.00

DĚTI 1-2 ROKY OD 8.30-11.00

DĚTI 2-4 ROKY OD 8.00-12.30