Proč začít s miminkem plavat a čeho pravidelným plaváním docílíme:

Přestože název plavání kojenců a batolat je dost rozšířen a používán , vůbec to není o tom, naučit kojence a batolata plavat. Především se jedná o jednu z prvních společenských a sportovních aktivit, které maminky a tatínkové s miminkem podnikají a je také jedinou příležitostí, která umožní rodičům společně s dítětem sdílet mnoho zkušeností a zážitků a tím prohloubit vzájemný vztah.

Velký význam plavání je spatřován ze zdravotního hlediska. Pravidelné otužování je prevencí před onemocněním, dítě se lépe přizpůsobuje vnějším podmínkám. Podráždění pokožky chladnou vodou způsobí zúžení cév a snížení tepelného výdeje, organismus je pak nucen zvýšit aktivitu k produkci tepla. Následuje zvýšení oběhu krve a lepší prokrvení kůže, což příznivě působí na látkovou výměnu. Přiměřenou námahou je příznivě ovlivňován srdečně-cévní systém. Pravidelným pohybem dochází k zesílení srdce a zvětšení srdečních komor. U plavajících dětí v kojeneckém věku je počet pulsů za minutu o deset až dvanáct menší než u neplavajících, což svědčí o výborném stavu srdeční svaloviny. Správnou technikou dýchání při plavání a cvičení dochází ke zvýšení vitální kapacity plic, pružnosti a rozpínavosti hrudního koše. Objem plic je u plavajících dětí v kojeneckém věku o deset až patnáct procent větší než u neplavajících.

Pobyt ve vodě uspokojuje také psychické potřeby dítěte a umožňuje jeho rychlejší pohybový vývoj, současně příjemně unavuje a podporuje chuť k jídlu. Vlivem aktivní činnosti dolních končetin ve vodě se zlepšuje střevní peristaltika a děti tak mají menší problémy s bolestmi bříška. Pohyb ve vodě také napomáhá odstranění různých nedostatků a vad držení těla, jelikož celý podpůrný aparát je nadlehčován a vlivem plavání rovněž zesilují zádové svaly, které udržují správné zakřivení páteře.

Návštěvou kurzu plavání dochází u spousty dětí k prvnímu navazování sociálních kontaktů se svými stejně starými vrstevníky. Je nutné brát zřetel na to, že se dítě nachází v novém prostředí, kde se pohybuje mnoho lidí, které dítě nezná. Zvuk se ve velkém prostoru rozléhá. Důležité je dětem ponechat prostor, aby se s novým prostředím pomalu seznámily.

Důvodem brzkého seznamování s vodou je také možná záchrana života dítěte před utonutím.

Obecně uznávané přínosy plavání pro nejmenší jsou:

  • rozvoj motorických schopností
  • prevence před utonutím, získání pocitu bezpečí ve vodě a zároveň respektu z ní
  • získání správných návyků ve vodním prostředí
  • začlenění do skupiny, společnosti
  • schopnost následovat příklad, učení se
  • schopnost přijmout jinou než rodičovskou autoritu
  • rozvoj komunikačních dovedností
  • sebedůvěra, nezávislost na okolí i rodičích