U P O Z O R N ĚN Í P R O Ú Č A S T N Í K Y KU R Z Ů- plavání rodičů s dětmi od 3 měsíců do 4 let

AKTUALITY

Na základě nařízení vlády, prosíme všechny účastníky plaveckých kurzů o prokázání bezinfekčnosti, a to formou certifikátu o očkování, potvrzením o bezinfekčnosti nebo platným PCR testem u lektorky kurzu , popřípadě provedením antigenního testu v přítomnosti lektorky kurzu nebo v přítomnosti jiného pověřeného zaměstnance Plavecké školy.

Antigenní testy si účastníci kurzů mohou zakoupit od lektora nebo na recepci Plovárny .

Cena antigenního testu zakoupeného u nás je 38Kč.

Děkujeme za pochopení PŠ

Zápis plavání

AKTUALITY

Předběžné rezervace neděláme. Volné termíny plavání nabízíme v den zápisu, popřípadě telefonicky po zápise, ne předem. Je potřeba uhradit kurzovné v hotovosti na místě.

Vzhledem k velkému zájmu bychom Vás rádi předem upozornili, že nemáme neomezené kapacity a může dojít k zaplnění všech míst i během zápisu.

Covid opatření pro vstup na bazén od 1.9.2021

Covid opatření pro vstup na bazén od 1.9.2021

AKTUALITY

Všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokážou, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní (Potvrzení si můžete vytisknout na stránkách Ministerstva zdravotnictví https://ocko.uzis.cz/), nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, (testy neprodáváme ) nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Hledáme instruktorku plavání kojenců, batolat předškolních i školních dětí.

Hledáme instruktorku plavání kojenců, batolat předškolních i školních dětí.

AKTUALITY

Aktuálně do našeho týmu v Plavecké škole v Hranicích hledáme instruktorku plavání kojenců, batolat předškolních i školních dětí.

Požadujeme:

 •  Příjemné vystupování zejména k dětem a jejich rodičům.
 •  Certifikace MŠMT „Plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku“ a zkušenosti v oboru jsou vítány, nejsou ale podmínkou, nabízíme možnost certifikaci dodatečně získat.

Nabízíme:

 • Příjemné prostředí
 • Příjemný tým a zázemí centra
 • Odpovídající platové podmínky
 • Částečný úvazek

Nástup možný od září.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte e-mailem:  zatopekl@seznam.cz nebo telefonicky  728 734 171

Zápis plavání pro nejmenší

AKTUALITY

Předběžné rezervace neděláme. Volné termíny plavání nabízíme v den zápisu ne předem. Je potřeba uhradit kurzovné v hotovosti na místě.

Vzhledem k velkému zájmu bychom Vás rádi předem upozornili, že nemáme neomezené kapacity a může dojít k zaplnění všech míst i během zápisu.