PDF – ke stažení

Pokyny a rady rodičům

Provozní řád

 •  Plavání novorozenců a kojenců probíhá od 3 měsíců ve slané vodě pod vedením vyškolené instruktorky. Plavání v bazénech s chlorovanou vodou je určeno dětem od 1 roku do 4 let let.
 • Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku a zkušeností.
 •  Do hodin chodí všichni účastníci včas, aby nenarušovali výuku ostatním! Vždy se řiďte hodinami na bazénu.
 • Dodržujte pravidelnost a včasnost docházky, neboť pravidelným opakováním, je možné si výukou dobře osvojit plavecké dovednosti
 •  Lekce trvá 25-30 min./starší děti od 2-4 let – 60min.
 •  Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů instruktorky a dodržovat provozní řád daného bazénu.
 •  V ceně kurzu není zahrnuto úrazové pojištění dítěte.
 • Pokud nemůžete dorazit na lekci, řádně se omluvte pomocí omluvného programu na internetu.

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

 • Na lekci je zakázán vstup dětí i doprovodu s akutním nebo infekčním onemocněním, gynekologickými nebo kožními problémy. Provozovatel může z lekce vyloučit dítě, pokud usoudí, že dítě nebo doprovod výše uvedenými problémy trpí (viditelné kožní problémy, apod.). Provozovatel z lekce vyloučí i dítě, u jehož doprovodu je podezření z požití alkoholu nebo omamných látek.
 •  Děti by před lekcí neměly alespoň 30 min. jíst.
 •  Při pohybu ve všech prostorách provozovatele je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na kluzký povrch, především v prostorách bazénu, sprch a saun.
 •  Každý návštěvník bazénu (včetně dětí) je povinen si vyzout obuv před vstupem do šatny.
 •  Po skončení výuky doporučujeme minimálně 20 min. setrvat v zázemí bazénu (pro zchladnutí organismu).
 • Do prostor šaten, sprch, saun a bazénu je zákaz nosit předměty ze skla a jídlo.
 •  V zájmu udržení kvality bazénové vody, je každý účastník lekce povinen se před vstupem do bazénu osprchovat a umýt se teplou vodou mýdlem, děti bez plavek!!!  Dítě umyjte také, hlavně zadeček. Dlouhé vlasy musí mít rodiče i děti sepnuté. Maminky vcházejí do bazénu nenalíčené.
  Před vstupem do prostoru bazénu Vám doporučujeme použít WC, dítěti nočník nebo WC a poté se důkladně umýt mýdlem.
 •  Pokud použijete WC nebo nočník během lekce, je nutné se opět osprchovat. Doprovod je povinen nočník vyprázdnit na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo.
 • Do prostoru bazénu je povoleno vstoupit nejdříve 5 minut před zahájením vlastní lekce. (bazének se slanou vodou)
 •  Do prostoru bazénu je povolen vstup pouze v plavkách a vhodné čisté obuvi, případně i vhodném oblečení (župan, tričko, plážové šaty, apod.). K bazénu je zákaz vstupu v civilním oblečení, ve kterém se chodí venku na ulici.
 • Návštěvníci bazénu jsou povinni se řídit vyvěšeným řádem pro uživatele bazénu.
 • Dětem se dávají speciální plavečky přiléhavé s nepropustnou vložkou a s těsnou gumičkou kolem nožiček i bříška, které nepropouští moč ani stolici nebo jednorázové plenky určené pouze do vody. Plavky sundáváme dětem po opuštění bazénu ve sprše. Děti nenecháváme čůrat do kanálků kolem bazénu
 •  Jste povinni neprodleně nahlásit skutečnost, pokud došlo k znečištění vody v bazénu (únik stolice, zvratky dítěte, krev). V případě, že dojde k znečištění vody se zavazujete zaplatit náklady spojené s vyčištěním a znovu napuštěním bazénu.
 • Pokud se dítě v prostorách bazénu, sprch, šaten a sauny počůrá či pokaká, musí to rodič neprodleně nahlásit instruktorce nebo bazénové službě.
 • Po ukončení výuky ve vodě se s dítětem osprchujte teplou vodou, kterou postupně ochlazujte, aby se uzavřely póry pokožky a teplo nemělo možnost rychle unikat z těla.
 • Dítě osušte osuškou, ouška vysušte buničitou vatou. Vysušte prsty u nohou (proti plísni).
 • Dětskou pokožku promasírujte olejíčkem.
 • Nenechávejte svačit děti v herně bez dozoru, případné drobečky po svém dítěti ukliďte. Před odchodem domů si po sobě ukliďte rozházené hračky, ostatní děti si chtějí také hrát v uklizené herně.
 • Prosíme nevhazujte použité pleny do košů v hernách. Během celého dne v teplém prostředí plenky v koších zapáchají. 
 • Provozovatel bazénu a přilehlých prostor, ani organizátoři kurzu, nezodpovídají za odložené věci a cennosti.
 • Rodiče nebo doprovod plně zodpovídá za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělý poškodí jakékoliv zařízení v námi pronajatých prostorách, jsou rodiče nebo doprovod dítěte povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit a musí vzniklou škodu co nejdříve uhradit v celém jejím rozsahu.
 •  Rodiče nebo doprovod dbá na bezpečí, ochranu života a zdraví dítěte i sebe. Za případné úrazy lektoři, organizátoři kurzu ani provozovatelé bazénu a přilehlých prostor nezodpovídají.
 • Za bezpečnost dítěte v prostorách bazénu i ve vodě plně odpovídá rodič nebo jeho doprovod.
 • Zaplacením kurzu zákazník stvrzuje, že byl seznámen s platebními a storno podmínkami, je seznámen s tímto provozním řádem a bude se jím řídit.

OMLUVY LEKCÍ

Omluva lekcí musí být provedena nejpozději do 20:00 hod. předchozího dne před konáním Vaší lekce, a to pomocí omluvného systému na internetu nebo SMS zprávou na telefon 724 113 334

Do SMS omluvy uveďte jméno a příjmení dítěte, den a hodinu Vašeho kurzu, z kterého se omlouváte a o jaký kurz se jedná ( slaná voda – děti do 1 roku nebo relaxační bazén dětí od 1 roku, rodiče a děti 2-4 let).

Plánované absence (např. dovolená) si můžete nahradit i předem.
V případě zrušení lekce ze strany Klubu Vám bude automaticky poskytnuta náhradní lekce.

NÁHRADY LEKCÍ

Nahrazeny můžou být pouze ty lekce, které byly včas a řádně omluveny.
Náhrady je možné čerpat v daném kurzu v poměru 1:1 (1 omluvená lekce za 1 náhradní).
Náhrady si můžete rezervovat pomocí omluvného systému. Lze si lekci hlídat v případě, že se lekce uvolní, zašle Vám systém sms, že se lekce uvolnila, systém Vás do lekce automaticky vloží, v případě, že se Vám lekce i přesto nehodí, omluvte si náhradu včas do 20.00 den předem, jinak lekce propadá.

Kurzovné za nevyužité lekce nelze vracet, neodchozené lekce nelze převádět do dalšího kurzu, náhrady je nutné čerpat v probíhajícím kurzu.
Náhrady je třeba řešit včas a nenechat vše ke konci kurzu. Může se stát, že vám nebude vyhověno z nedostatku volných míst i přes to, že na náhradu máte nárok.

POUČENÍ:

Aby se Vaše dítě rychle sblížilo s vodou a jeho výuka plavání měla rychlejší postup, dáváme Vám několik rad:

 1. Nenuťte děti a nepoužívejte jakéhokoliv násilí.
 2. Postupujte podle nálady dítěte a rad učitelky plavání.
 3. Neustále dítě pozorujte, mluvte tichým příjemným hlasem, usmívejte se a všímejte si zda nejeví známky prochladnutí.
 4. Hrajte si, usmívejte se, chvalte.
 5. Osprchujte dítě, postupně i s obličejem proti sprše.
 6. Otužujete dítě po koupeli krátce i studenou sprchou.
 7. Pokud není dítě ve vodě spokojené, dohodněte se s lektorkou na dalším možném postupu.

V případě, že se Vaše dítě nestane po absolvování kurzu plavcem, nebuďte zklamáni. Věřte, že spokojený úsměv při pobytu ve vodě, pohyb bez zábran ve vodě, je lepším základem pro růst plavecké zdatnosti. Dle zkušeností je potřeba pro dosažení dobrých výsledků tyto kurzy opakovat.

Bezpečnost dítěte při pobytu ve vodě však jistě stojí za to, abyste tento čas věnovali.

Všechny tyto zdánlivé maličkosti mají velký význam pro zdraví dítěte a vzájemnou spolupráci.

Co na lekci potřebujete:
 • vlastní osušku, přehoz na přebalovací pult
 • tělové mýdlo do sprchy, kosmetiku na ošetření po koupání
 • tampónky z buničiny na čištění uší
 • čistou plenku
 • jednorázovou plenku do vody nebo plavky: s pevnou gumičkou kolem stehen a bříška
 • rodič: plavky, osušku, popřípadě přezůvky do sprchy

Po plavání je možnost aklimatizace, odpočinku, nakrmení, uspání dítěte v naší plně vybavené herničce.

Přejeme Vám příjemný pobyt.

Plavecká škola Hranice

Tel: Kontakt: 724 113 334

Mail: zatopekl@seznam.czTento „Provozní řád“ je platný od 1.1.2017.