Námořníček

Středa- začátečníci 16.00-17.00, 17.00-18.00

Děti od 4-6 let

Jde o první plavání bez rodičů. Je nutná již částečná samostatnost. Plaveme v dětském bazénu a v relaxačním bazénu, který má 1,25m a 29˚C. Výuku vedou 2 instruktorky, které mají na starosti skupinku po přibližně 15 dětech. Tato skupina je vhodná pro již samostatné děti co neumí potopit hlavu pod vodu, neumí pořádně rozkopat nohy, nevydechnou pod vodu,  nelehnou si na vodu, ale také pro děti mírně pokročilé, které začínají potápět hlavu a vydechovat pod vodu, dále rozkopou natažené nožičky na břehu, lehnou si s pomocí na vodu.

Výuka je vedena formou her a básniček, jde nám především o to, aby se děti naučili mít vodu rády a neměly z vody strach. Po absolvování kurzu děti zvládají základní dovednosti v plavání, které jsou přiměřeny věku a schopnostem dítěte.

Čtvrtek- pokročilí 16.00-17.00

Děti od 4-6 let

Kurz je přípravou na velký bazén. Plave se v relaxačním bazénu s hloubkou 1, 25 m. Skupina je cca 15 dětí na dvě instruktorky. Čtvrteční kurz je vhodný pro děti, které již potápí celý obličej, vyloví předmět ze dna malého bazénu, vydechnou pusou i nosem pod vodu, plavou s destičkou znakové i kraulové nohy, zvládnou základy kraulových a znakových rukou s destičkou. Umí ležet na vodě.

Výuka je vedena formou her a básniček, jde nám především o to, aby se děti naučili mít vodu rády, neměly z vody strach nebo abychom dětem plavání neznechutili. Po absolvování kurzu děti zvládají základní dovednosti v plavání, které jsou přiměřeny věku a schopnostem dítěte.

Proč začít s plaváním v předškolním věku:

Plavání zabezpečuje motorickou stimulaci a pohybové využití dítěte.
Ve styku s vodním prostředím rozvíjí základní hygienické návyky, vede k otužování dětského organismu.
Přispívá k rozvoji pohybových schopností a získání nových pohybových dovedností, přispívá k rozvoji nebo ovlivňování některých psychických vlastností a funkcí.
Přispívá k osvojení si důležitého životního návyku, kterým je plavecká dovednost a potřeba pohybové činnosti v životním režimu.


Přihlášky zasílejte prostřednictvím formuláře na našich stránkách v sekci přihláška.

Pokud jste nestihli zápis, je možnost se do kurzu přihlásit i v jeho průběhu.

Těšíme se na Vás.