KURZY, KTERÉ PROVOZUJEME:

Plavecká škola Hranice působí v oblasti výuky plavání již řadu let. Řadu let také nabízíme plavání kojenců, batolat a dětí předškolního a školního věku.

 Kurzy jsou vedeny zábavnou a hravou formou s cílem vybudovat kladný vztah dítěte k vodnímu prostředí. Všechny naše instruktorky kojeneckého a batolecího plavání jsou držitelkami osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pro instruktory kojenců, batolat a dětí předškolního věku.

 • PLAVÁNÍ KOJENCŮ OD 3 MĚSÍCŮ DO 1 ROKU VE SLANÉ VODĚ

  CENA: 2100,-/ 10 LEKCÍ (30 min. bazén)

 • PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI OD 1-2 LET

CENA: 1900,-/ 10 LEKCÍ (30 min. bazén a možnost využití páry),

 • PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI OD 2-4 LET

CENA: 2000,-/ 10 LEKCÍ (6O min.).


Plavání kojenců od 3 měsíců do 1 roku ve slané vodě

Plavání novorozenců a kojenců probíhá od 3 měsíců ve slané vodě pod vedením vyškolené instruktorky. Podmínkou tohoto plavání je prodělání základního očkování.
Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku dětí a zkušenosti.
Lekce trvá 30 min.

Mírně slaná voda je přirozeně antiseptická, likviduje organismy, které jsou v běžné chlorované vodě. Tato voda léčí kožní onemocnění (jako atopický ekzém, lupenka), nevysušuje a nedráždí oči, odstraňuje nepříjemný zápach z chloru, nezpůsobuje pálení očí a i lidé nebo děti trpící astmatem mohou v této vodě plavat bez problémů.


Plavání rodičů s dětmi od 1-2 let

Jedná se o plavání dětí s rodiči pod vedením školeného instruktora. Plavání probíhá v relaxačním bazéně s teplotou vody kolem 30˚C. Plaveme ve skupinkách po pěti maminkách s dětmi. Působení skupinky dětí provádějící stejné úkony má kladný vliv na výsledky jednotlivce. Doba jedné lekce je 30 min., stále je však rozhodující momentální nálada kojence. Cílem plaveckých dovedností v tomto věku není ještě opravdové stylové plavání. Děti dosud nezvládají lokomoci ani koordinaci pohybů a tudíž nemohou zvládnout náročné plavecké techniky. Proto tedy není žádoucí, aby se rodič už v tomto období zaměřil na výsledky a výkony dětí a opomněl hlavní podstatu plavání kojenců a batolat a to, že jde především o získání kladného vztahu k vodě a potlačení strachu z vody.

Mělo by nám jít především o to, aby si děti osvojili kladný vztah k vodnímu prostředí a na plavání se těšili a měly z pohybu ve vodě radost.


Plavání rodičů s dětmi od 2-4 let

Jedná se o plavání dětí s rodiči pod vedením školeného instruktora. Plavání probíhá v dětském a relaxačním bazénu s teplotou vody kolem 30˚C. Plaveme ve skupinkách po 6-8 maminkách s dětmi. Působení skupinky dětí provádějící stejné úkony má kladný vliv na výsledky jednotlivce. Doba jedné lekce je 60 min.


Obecně uznávané přínosy plavání pro nejmenší jsou:

 • rozvoj motorických schopností
 • prevence před utonutím, získání pocitu bezpečí ve vodě a zároveň respektu z ní
 • získání správných návyků ve vodním prostředí
 • začlenění do skupiny, společnosti
 • schopnost následovat příklad, učení se
 • schopnost přijmout jinou než rodičovskou autoritu
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • sebedůvěra, nezávislost na okolí i rodičích

  Význam plavání s dětmi

Velký význam plavání je spatřován ze zdravotního hlediska. Pravidelné otužování je prevencí před onemocněním, dítě se lépe přizpůsobuje vnějším podmínkám. Podráždění pokožky chladnou vodou způsobí zúžení cév a snížení tepelného výdeje, organismus je pak nucen zvýšit aktivitu k produkci tepla. Následuje zvýšení oběhu krve a lepší prokrvení kůže, což příznivě působí na látkovou výměnu. Přiměřenou námahou je příznivě ovlivňován srdečně-cévní systém. Pravidelným pohybem dochází k zesílení srdce a zvětšení srdečních komor. U plavajících dětí v kojeneckém věku je počet pulsů za minutu o deset až dvanáct menší než u neplavajících, což svědčí o výborném stavu srdeční svaloviny. Správnou technikou dýchání při plavání a cvičení dochází ke zvýšení vitální kapacity plic, pružnosti a rozpínavosti hrudního koše. Objem plic je u plavajících dětí v kojeneckém věku o deset až patnáct procent větší než u neplavajících.

 • Pobyt ve vodě uspokojuje také psychické potřeby dítěte a umožňuje jeho rychlejší pohybový vývoj, současně příjemně unavuje a podporuje chuť k jídlu. Vlivem aktivní činnosti dolních končetin ve vodě se zlepšuje střevní peristaltika a děti tak mají menší problémy s bolestmi bříška. Pohyb ve vodě také napomáhá odstranění různých nedostatků a vad držení těla, jelikož celý podpůrný aparát je nadlehčován a vlivem plavání rovněž zesilují zádové svaly, které udržují správné zakřivení páteře.

  Návštěvou kurzu plavání dochází u spousty dětí k prvnímu navazování sociálních kontaktů se svými stejně starými vrstevníky. Je nutné brát zřetel na to, že se dítě nachází v novém prostředí, kde se pohybuje mnoho lidí, které dítě nezná. Zvuk se ve velkém prostoru rozléhá. Důležité je dětem ponechat prostor, aby se s novým prostředím pomalu seznámily.


Proč si vybrat právě nás:

 

 • Příznivé ceny s ohledem na podmínky jednotlivých center a jejich vybavenosti.
 • Zkušený a příjemný personál.
 • Možnost prohlídky prostor, ve kterých plaveme.
 • Splňujeme přísné parametry vody pro kojenecké plavání. Voda je pravidelně kontrolována, hodnocena.
 • Kojenecké plavání probíhá ve slané vodě, která je přirozeně antiseptická. Léčí problémy s horními cesty dýchacími, kožní onemocnění jako je atopický ekzém, lupenka aj.
 • Kojenecké plavání probíhá ve skupinkách po dvou maminkách s dětmi (individuální přístup).
 • Dětské herničky jsou plně vybaveny přebalovacími pulty, prostorem pro hraní dětí, prostorem k nakrmení dětí, možností kuchyňky, ohřátí jídla atd.
 • Pro rodiče a děti od 1roku do 4 let nabízíme možnost využití páry.
 • Sourozenecké slevy.
 • Prostory pro odložení kočárků.
 • Parkování u bazénu zdarma.
 • Odpolední kroužky plavání pro děti od 4-14 let.

      plaveme Po-pá

děti od 3 měsíců do 1 roku 7.30- 15.00 hod. dle obsazenosti kurzu i déle

děti od 1 roku 8.00- 11.00 hod.

děti od 2-4 let 8.00- 12.00 hod.

 

Zápis proběhne 22.1.2019 ve 13.30-15.00 hod. ve vestibulu Plovárny Hranice

kurzy začínají od 6.2.2019 délka kurzu je  2,5 měsíce (10 lekcí )

KDE NÁS NAJDETE: Plovárna Hranice, Žáčkova ul., Hranice

Kurzy plavání mají obvykle 2,5 měsíční délku (10 lekcí), ale je možné již do rozběhnutého kurzu nastoupit, proto neváhejte a na kurzy se přihlaste hned.

Pokud jste zápis nestihli, je možnost nastoupit do již rozběhnutého kurzu.

Budeme se na Vás těšit.

informace na tel: 724 113 334 , 728 734 171

www.plaveckaskolahranice.cz

E-mail : zatopekl@seznam.cz