Každé úterý od 16.00 do 17.00 hod.

sraz dětí v 15.45 hod. vestibulu Plovárny

Zahájení: 21.1.2020

Cena: 1800 Kč / 15 lekcí

Více informací na tel.: 728 734 171

www.plaveckaskolahranice.cz , E-mail : zatopekl@seznam.cz

Přihlášky zasílejte prostřednictvím formuláře na našich stránkách v sekci přihláška.

Pokud jste nestihli zápis, je možnost se do kurzu přihlásit i v jeho průběhu.