Námořníček

Pořádáme plavecký kurz pro děti od 4 do 6-ti let

Každý čtvrtek (pokročilí) a středu (začátečníci) od 16 do 17 hodin

Začínáme : ve středu 25.4.- 27.6. 2018  ZAČÁTEČNÍCI  / cena: 1000 Kč za 10 lekcí

 ve čtvrtek 10.5.- 28.6. 2018 POKROČILÍ   / cena: 800 Kč za 8 lekcí

              sraz dětí v 15.45 hodin ve vestibulu plovárny

Výuka je vedena formou her a básniček, jde nám především o to, aby se děti naučili mít vodu rády a neměly z vody strach. Po absolvování kurzu děti zvládají základní dovednosti v plavání, které jsou přiměřeny věku a schopnostem dítěte.

Zašlete nám prostřednictvím našich stránek elektronickou přihlášku nebo přijďte rovnou na zápis.

Více informací na tel.: 728 734 171, www.plaveckaskolahranice.cz, zatopekl@seznam.cz

Pokud jste nestihly zápis je možné se do kurzu přihlásit i v jeho průběhu.