Plavecká přípravka

 Pořádáme plavecký kurz pro děti od 3 -5 let

Kdy: Každou středu od 12.15- 13.15 hod.

Sraz dětí ve 12.00 hod. ve vestibulu Plovárny

Začínáme: 21.2- 25.4. 2018

   10 lekcí : 1200 Kč

  • Jde o první plavání bez rodičů.
  • Maximální počet dětí ve skupince je 7.  (zajištěn individuální přístup k dětem)
  • Výcvik probíhá v klidném prostředí bez veřejného plavání.
  • Začátky nácviku plaveckých stylů a dovedností.
  • Možnost zkušební lekce.
  • Při příchodu i odchodu děti místo šaten využívají herničku.

Výuka je vedena formou her a básniček, jde nám především o to, aby se děti naučili mít vodu rády a neměly z vody strach. Po absolvování kurzu děti zvládají základní dovednosti v plavání, které jsou přiměřeny věku a schopnostem dítěte.

Více informací na tel.: 728 734 171 www.plaveckaskolahranice.cz, zatopekl@seznam.cz

Pokud jste nestihli zápis, je možnost se do kurzu přihlásit i v jeho průběhu.