Námořníček

Pořádáme plavecký kurz pro děti od 4 do 6-ti let

Každý čtvrtek (pokročilí) a středu (začátečníci) od 16 do 17 hodin

Začínáme : ve středu 3.1 2018 ZAČÁTEČNÍCI  / cena: 1500 Kč za 15 lekcí

 ve čtvrtek 18.1. 2018 POKROČILÍ   / cena: 1500 Kč za 15 lekcí

              sraz dětí v 15.45 hodin ve vestibulu plovárny

Výuka je vedena formou her a básniček, jde nám především o to, aby se děti naučili mít vodu rády a neměly z vody strach. Po absolvování kurzu děti zvládají základní dovednosti v plavání, které jsou přiměřeny věku a schopnostem dítěte.

Více informací na tel.: 728 734 171, www.plaveckaskolahranice.cz, zatopekl@seznam.cz