Bližší informace na tel. čísle 728 734 171

zatopekl@seznam.cz