Připravujeme zápisy do kroužků:

Zápis Námořníček pro děti od 4 do 6 let

Začínáme ve středu 11.ledna 2017 pro začátečníky, ve čtvrtek 12.ledna 2017 pro pokročilé,
v době 16:00 – 17:00, sraz v 15:45 ve vestibulu Plovárny Hranice.
cena za 15 lekcí 1.500,-Kč

Zápis Zdokonalováček pro děti od 6 do 14 let

Začínáme v úterý 10.ledna 2017, v době 16:00 – 17:00, sraz v 15:45 ve vestibulu Plovárny Hranice.
cena za 15 lekcí 1.500,-Kč

Pokud jste nestihli zápis, je možnost se do kurzu přihlásit i v jeho průběhu. 

Zdokonalováček

Pořádáme plavání dětí od 6 do 14 let, každé úterý od 16.00 do 17.00.

Zdokonalováček je určen pro začátečníky i pokročilé. Jde o všestranný výcvik techniky a vytrvalosti zaměřen na zdokonalení dětí v  plavání, které obahacujeme hrami a soutěžemi ve vodě. Děti jsou rozděleny do tří družstev dle dovednosti v plavání, každá skupina je vedena školeným instruktorem plavecké školy.

Námořníček

Středa- začátečníci 16.00-17.00

Děti od 4-6 let ( v případě dětí, které mají za sebou kurzy plavání s rodiči a jsou zvyklí na vodní prostředí, nabíráme už od 3 let).

Jde o první plavání bez rodičů. Je nutná již částečná samostatnost. Plaveme v dětském bazénu a v relaxačním bazénu, který má 1,25m a 30˚C. Výuku vedou 2 instruktorky, které mají na starosti skupinku  po přibližně 15 dětech. Tato skupina je vhodná pro již samostatné děti co neumí potopit hlavu pod vodu, neumí pořádně rozkopat nohy, nevydechnou celým obličejem pod vodu, nelehnou si na vodu, ale také pro děti mírně pokročilé, které začínají potápět hlavu a vydechovat pod vodu, dále rozkopou natažené nožičky na břehu, lehnou si s pomocí na vodu.

Výuka je vedena formou her a básniček, jde nám především o to, aby se děti naučili mít vodu rády a neměly z vody strach. Po absolvování kurzu děti zvládají základní dovednosti v plavání, které jsou přiměřeny věku a schopnostem dítěte.

Čtvrtek- pokročilí 16.00-17.00

Děti od 4-6 let

Kurz je přípravou na velký bazén. Plave se v relaxačním bazénu s hloubkou 1, 25 m. Skupina je cca 15 dětí na dvě instruktorky.  Čtvrteční kurz je vhodný pro děti, které  již potápí celý obličej, vyloví předmět ze dna malého bazénu, vydechnou pusou i nosem pod vodu, plavou s destičkou znakové i kraulové nohy, zvládnou základy kraulových a znakových rukou s destičkou.Umí ležet na vodě.

Výuka je vedena formou her a básniček, jde nám především o to, aby se děti naučili mít vodu rády, neměly z vody strach nebo abychom dětem plavání neznechutili. Po absolvování kurzu děti zvládají základní dovednosti v plavání, které jsou přiměřeny věku a schopnostem dítěte.

Proč začít s plaváním v předškolním věku:

  • Plavání zabezpečuje motorickou stimulaci a pohybové využití dítěte.
  • Ve styku s vodním prostředím rozvíjí základní hygienické návyky, vede k otužování dětského organismu.
  • Přispívá k rozvoji pohybových schopností a získání nových pohybových dovedností, přispívá k rozvoji nebo ovlivňování některých psychických vlastností a funkcí.
  • Přispívá k osvojení si důležitého životního návyku, kterým je plavecká dovednost a potřeba pohybové činnosti v životním režimu.

Těšíme se na Vás