bude probíhat
každé pondělí od 16:30 do 17:30 ve 25m bazénu.

cvičení povede registrovaná porodní asistentka
Bc. Martina Huňatová

Cena za 1 hodinu včetně vstupného je 100,-Kč.
Kontakt – tel. 731 579 509 nebo email: hunatova.m@centrum.cz